MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY, III. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY; Hotel Soláň, Karolinka; 7. – 8.  4.  2017


Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozvala na náš tradiční pneumologický mezikrajský seminář. Opět se sejdeme, abychom si sdělili, co je nového v našem oboru, abychom se vzájemně podělili o problémy, se kterými se setkáváme na našich pracovištích, a pokusili se navrhnout nějaké řešení. Vždyť co může být pro pneumologii lepšího, než když si vzájemně předají své zkušenosti kolegové z privátních ambulantních pracovišť s lékaři z lůžkových zařízení či velkých fakultních pracovišť? Výhodou je také, že se setkání pravidelně účastní i členové výboru ČPFS. Již potřetí zařazujeme na program druhého dne témata z pneumoonkologie, která se stále více rozrůstá a role pneumologa je v této oblastí čím dál tím důležitější. Bez pneumologa by nemohla být stanovena diagnóza tak, aby protinádorová léčba mohla být správně vybrána. Věřím, že zajímavé bude i naše setkání s významnými hosty i neformální povídání o novinkách v pneumologii u sklenky vína. Milí kolegové, věřím, že toto setkání bude pro nás všechny nejen poučné, ale že zároveň také posílíme naše přátelské vztahy.


Za organizační výbor se na setkání těší

Jana Skřičková

Místo konání

 • Hotel Soláň, Karolinka

Datum konání

 • 7.-8. 4. 2017

Odborní garanti akce

 • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
 • prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
 • prim. MUDr. Vladimír Řihák, Ph.D.
 • prim. MUDr. Tomáš Snížek

Pořadatel

 • Společnost Solen, s.r.o.

Odborná záštita

 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Solen, s. r. o.

Organizační zajištění

 • Mgr. Jitka Nováková, 582 330 438, 777 714 680, novakova@solen.cz

Obchodní zajištění

 • Mgr. Kristina Šafářová, 724 984 452, safarova@solen.cz

Zajištění ubytování

 • Eliška Brablecová, DiS., 607 190 210, brablecova@solen.cz
Další stránka: Program