19. ROČNÍK MORAVSKÉHO UROLOGICKÉHO SYMPOZIA; Hotel Dlouhé Stráně; 6. – 7.  4.  2017


Program dvoudenního sympozia je rozdělen na lékařskou sekci a odborný program pro zdravotní sestry.
Program pro lékaře začíná ve čtvrtek v odpoledních hodinách již tradičním blokem "Zprávy z doktorandského studijního programu", na který budou navazovat odborné přednáškové bloky zaměřené na nejnovější poznatky v oboru urologie. Ve čtvrtek souběžně s lékařskou sekcí proběhne i přednáškový blok pro zdravotní sestry garantovaný Aesculap Akademií.


V pátek ráno začne odborný program pro lékaře velmi oblíbeným a již tradičně hojně navštíveným soutěžním blokem kazuistik rezidentů. Primáři jednotlivých moravských urologických pracovišť pak tajným hlasováním vyberou tři nejlepší sdělení, jejichž autoři získají finanční odměnu.


Věříme, že takovéto setkání urologů a urologických sester bude stejně jako v předešlých letech díky pestrému a kvalitnímu programu přínosem pro všechny zúčastněné.


Těšíme se na setkání s Vámi!


Místo konání - POZOR! ZMĚNA MÍSTA!

  • Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou - Rejhotice 72

Pořadatel

  • Občanské sdružení Muž 21. století, o. s.

Záštita

  • Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Prezidenti kongresu

  • doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc
  • doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. přednosta Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Manažerka kongresu

  • Markéta Slezáková, mob.: 734 571 658, slezakova@solen.cz
Další stránka: Program