Vítejte v e-shopu vydavatelství Solen, s.r.o. Připravili jsme pro vás odborné publikace a brožury se zajímavými tématy, které vám usnadní každodenní práci ve vaší ordinaci. Uvedené ceny jsou bez poštovného, které se k ceně objednávky připočítává.


Své objednávky zasílejte na email: jankova@solen.cz.

Možnosti platby:

  • převodem na bankovní účet (předem na základě zálohové faktury)
  • hotově při osobním odběru (Olomouc, Lazecká 297/51)

Poštovné a balné:

  • při platbě převodem na bankovní účet (Knihy = 90Kč, Brožury = 60Kč)

Knižní novinky

DOBRÁ RADA PRO PACIENTA – Rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou

Kolektiv autorů

Formát: A5

Počet stran: 48

Rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-7471-180-0

Cena: 69 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz. Publikace bude zaslána buď poštou, nebo si jí můžete osobně vyzvednout po předchozí telefonické domluvě

Popis publikace:

Rehabilitace je dnes považována za součást léčby většiny neurologických onemocnění. Víme, že je schopna zlepšit velkou část neurologických onemocnění provázených hybnými poruchami, a pokud ne zlepšit, tedy zpomalit progresi postižení. Ideálně by rehabilitace měla vrátit nemocného člověka do běžného života. U progresivních chorob, jako je roztroušená skleróza, je to cíl ideální, ale zatím ne zcela naplnitelný. Má tedy smysl se snažit? Samozřejmě ano. Dříve doporučovaný klid a zákaz sportovních aktivit je pro pacienta poškozující a vede k rychlejší progresi neurologického nálezu, dekondici a atrofiím z inaktivity. Prohlubuje únavu a depresi. Naštěstí za posledních téměř 20 let se situace změnila a pohybová aktivita je pacientům celosvětově doporučována. Není však jasného konsenzu, jak by měla vypadat, jak často, jaké techniky a jak komplexní by měla být. Z úvodního slova prof. MUDr. Evy Havrdové, CSc.Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Kolektiv autorů

Formát: A5
Počet stran: 104
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-7471-172-5


Cena: 149 Kč


Objednat e-mailem: jankova@solen.cz. Publikace bude zaslána buď poštou, nebo si jí můžete osobně vyzvednout po předchozí telefonické domluvě

Popis publikace:


Rehabilitace je dnes považována za součást léčby většiny neurologických onemocnění. Víme, že je schopna zlepšit velkou část neurologických onemocnění provázených hybnými poruchami, a pokud ne zlepšit, tedy zpomalit progresi postižení. Ideálně by rehabilitace měla vrátit nemocného člověka do běžného života. U progresivních chorob, jako je roztroušená skleróza, je to cíl ideální, ale zatím ne zcela naplnitelný. Má tedy smysl se snažit? Samozřejmě ano. Dříve doporučovaný klid a zákaz sportovních aktivit je pro pacienta poškozující a vede k rychlejší progresi neurologického nálezu, dekondici a atrofiím z inaktivity. Prohlubuje únavu a depresi. Naštěstí za posledních téměř 20 let se situace změnila a pohybová aktivita je pacientům celosvětově doporučována. Není však jasného konsenzu, jak by měla vypadat, jak často, jaké techniky a jak komplexní by měla být. A tak mnohé zůstává na nadšení lékařů a fyzioterapeutů, jejich mravenčí práci a práci psychoterapeutů na změně postoje pacienta s RS k jeho vlastní nemoci a vlastnímu osudu.…………z úvodního slova prof. MUDr. Evy Havrdové, CSc. k této publikaci.
Symptomy u roztroušené sklerózy a možnosti jejich řešení

Horáková D. a kol.

Formát: A5
Počet stran: 64
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-7471-171-8


Cena: 99Kč


Objednat e-mailem: jankova@solen.cz. Publikace bude zaslána buď poštou, nebo si jí můžete osobně vyzvednout po předchozí telefonické domluvě

Popis publikace:


Publikace byla připravena s cílem postihnout nejčastěji se vyskytující okruhy problémů, se kterými se denně pacienti s roztroušenou sklerózou potýkají. V této publikaci je zpracována problematika poruch chůze a spasticity s možnostmi rehabilitačního ovlivnění, poruchy rovnováhy se základní diferenciálně diagnostickou rozvahou, oblast neuropsychiatrických problémů a pohled psychologa s doporučením psychoterapeutické podpory a závěrečná oblast častých sfinkterových obtíží. Články jsou psány prakticky s popisem hlavních symptomů, možností diagnostiky a kvantifikace tíže postižení a doporučením terapeutických možností. Po prostudování jednotlivých kapitol by měl čtenář získat základní orientaci v této problematice s lepším pochopením komplexní problematiky roztroušené sklerózy.

Základy obecné urologie nejen pro sestry

Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU


Formát: A5

Počet stran: 108

Rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-7471-142-8


Cena: 180 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz. Publikace bude zaslána buď poštou, nebo si jí můžete osobně vyzvednout po předchozí telefonické domluvě

Popis publikace:

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.
EKG v klinické praxi - PRO VELKÝ ZÁJEM 2. VYDÁNÍ

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA


Počet stran: 268

Rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-7471-015-5


Cena: 590 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz


Zájemci ze SR si můžou knihu objednat na adrese: podobna@solen.sk.

Cena knihy: 19 €.
Cena poštovného a balného v SR při platbě předem: 3,50 €.
Cena poštovného a balného v SR při platbě na dobírku: 4,50 €.

Popis publikace:

Metoda klinické elektrokardiografie patří k základním neinvazivním vyšetřením v každodenní praxi internisty i kardiologa. Za zcela samozřejmé se předpokládá, že každý z takto zaměřených lékařů je schopen posoudit a bezpečně rozlišit nejen všechny akutní situace, ale i takové změny, ke kterým je nutno zaujmout ať již další diagnostický či terapeutický postoj. Řada elektrokardiografických jevů však vyžaduje bližší zkoumání křivky včetně klinických souvislostí. Interpretaci mnohých dějů nelze vyjádřit vyslovením nějaké diagnózy, ale je nutno dotyčnou EKG křivku interpretovat popisně s využitím teoretických znalostí základních principů tvorby a šíření vzruchu v srdci. Některé děje jsou natolik vzácné či prchavé, že ačkoliv o jejich existenci teoreticky víme, prakticky se nám je podaří zachytit jen velmi zřídka. Připravovaná publikace v sedmnácti logicky uspořádaných kapitolách představuje ucelený soubor téměř 200 EKG křivek s popisem a teoretickým rozborem příslušného nálezu od základních elektrokardiografických obrazů až po ukázky prakticky všech dosud známých dějů zachytitelných elektrokardiograficky. Publikace si takto klade za cíl seznámit čtenáře s širokým spektrem elektrokardiografické diagnostiky a v praktických ukázkách upozornit na úskalí v hodnocení jednotlivých EKG záznamů.

Prolistujte si ukázku této knihy.
Dětská neurologie

Ošlejšková H. a kol.


Počet stran: 248

Rok vydání: 2015

ISBN 978-80-7471-124-4


Cena: 390 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy. Kapitoly publikace - Ischemické cévní mozkové příhody v dětském věku * Neurotraumatologie dětského věku * Vrozené vývojové vady mozku a míchy * Vybrané neurovývojové poruchy z pohledu dětského psychologa * Neepileptické záchvatové příhody v dětském věku * Neurometabolické dědičné poruchy * Dětská mozková obrna * Neuroinfekce * Nervosvalová onemocnění v dětském věku * Bolesti hlavy v dětském věku * Poruchy spánku a bdělosti u dětí * Epileptické záchvaty v dětství a adolescenci * Epileptické syndromy s vazbou na dětský věk a adolescenci * Roztroušená skleróza v dětském věku * Nádory centrální nervové soustavy u dětí * Opoždění psychického a motorického vývoje.

Variabilita EKG ve vnitřním lékařství a pediatrii

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc., MUDr. Eva Klásková, prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA


Formát: A5

Počet stran: 224

Rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-7471-100-8


Cena: 590 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Po úspěšném vydání monografie EKG v klinické praxi v roce 2013 přichází na trh novinka s názvem Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii, která nabízí čtenářům s použitím originálních materiálů v praktických ukázkách a komentářích pohled na šířku dané problematiky. Elektrokardiografické vyšetření a zhodnocení nálezu je každodenní součástí klinické praxe kardiologa, všeobecného internisty i pediatra. Metoda sama při tom vychází z přesných geometrických a fyzikálních zákonů, které však aplikovány na biologicky rozdílné jedince přináší často velmi se lišící záznamy. Přitom některé záznamy mohou být v rámci biologické variability pro daného jedince ještě normálními, zatímco u jiného jedince a v jiné situaci mohou být již považovány za patologický nález. Rozhodnutí o tom, co je možno považovat za ještě normální a co je již projevem patologie, bývá někdy dosti obtížné. Výsledný EKG obraz závisí mimo jiné na věku vyšetřovaného jedince, jeho tělesné konfiguraci, uložení srdce v hrudníku, přidružených nemocech, ale i třeba na správnosti přiložení hrudních elektrod. Velmi specifickou situaci přináší dětská elektrokardiografie. Vedle věkových rozdílů se na změně EKG křivky uplatňuje přítomnost různých vývojových srdečních vad, stejně jako větší uplatnění vlivu vegetativního nervového systému. V pediatrii se setkáváme se specifickými arytmiemi a problematika poruch rytmu ve srovnání s dospělou populací má zcela jinou dimenzi a jiný prognostický dopad. Je proto zcela přirozené, že předkládaná monografie vznikla na základě úzké spolupráce mezi kardiology dospělých a kardiology-pediatry.

Vzácná onemocnění 2

Ehler E. a kol.


Formát: A5

Počet stran: 100

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-7471-089-6


Cena: 110 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Po roce vychází kniha Vzácná onemocnění II. I když v průběhu uplynulého roku došlo k dalšímu pokroku v diagnostice i léčbě některých vzácných chorob, přesto je závažnost problematiky „orphan diseases“ stále vysoká. Na výzkumu i aplikaci nových poznatků do péče o nemocného se vzácnými nemocemi se podílí jak Světová zdravotnická organizace, tak organizace v různých kontinentech a také i v jednotlivých státech. Do publikace Vzácná onemocnění II přispěli autoři popisem současného stavu znalostí (epidemiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prevence) o vzácných chorobách z různých oblastí neurologie (multifokální motorická neuropatie, syringomyelie, autoimunitní encefalitidy, MELAS, Kennedyho syndrom, spinální svalová atrofie, syndrom Dravetové). Zlepšení diagnostiky i léčby orphan diseases je cílem publikace a současně i největší odměnou autorům.

Vzácná onemocnění

Ehler E. a kol.


Formát: A5

Počet stran: 108

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-7471-052-0


Cena: 110 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Nemoc se v Evropě považuje za ojedinělou či vzácnou, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 000 obyvatel. Tato definice je na úrovni Evropské unie stále propracovávána, zabudovávají se výsledky nových výzkumů i současné vědecké přehledy, definice tak zahrnuje jak incidenci, tak i prevalenci onemocnění. Vzácná onemocnění se v 75 % vyskytují v dětském věku. Liší se svou závažností, ale obecně je průměrná délka života postižených osob podstatně snížena, některé ze vzácných onemocnění jsou příčinou smrti již při narození, další jsou degenerativní nebo život ohrožující. Asi třetina z postižených dětí se nedožije pěti let věku. U mnoha dalších nemocí neexistuje příčinná léčba. Vhodnou péčí je možno zvýšit kvalitu života a prodloužit střední délku života. V současné době je známo již přes 7 000 nemocí, které splňují kritéria vzácného onemocnění (orphan disease). Podle základní definice se jedná o výskyt nemoci s horní hranicí 500 pacientů z jednoho milionu či 1 pacient ze 2 000 obyvatel. V Evropské unii, která má 460 milionů obyvatel, se každé vzácné onemocnění může vyskytovat až u 230 000 nemocných. Z evropských dokumentů (např. Zpráva WHO o lécích pro Evropu) vyplývá, že přibližně 30 mil obyvatel EU trpí vzácným onemocněním, takže lze předpokládat, že je postiženo 6-8 % obyvatel. Publikace „Vzácná onemocnění“ se věnujeme přednostně těm nemocem, u kterých již byla nalezena (a Evropskou organizací – EMEA – schválena k léčbě) příčinná léčba. Jedná se o glykogenózu II (m. Pompe), m. Fabry, m. Gaucher a mukopolysacharidózy. U dalších dvou vzácných nemocí – m. Niemann-Pick a tuberózní sklerózy – zatím není k dispozici příčinná terapie.Karcinom prostaty a radikální prostatektomie

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.


Formát: A5

Počet stran: 160

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-7471-018-6


Cena: 320 Kč

Objednat emailem:jankova@solen.cz

Radikální prostatektomie je vysoce účinná metoda léčby u lokálně ohraničeného karcinomu prostaty. Stále větší pozornost je věnována indikaci radikální prostatektomie také u lokálně pokročilého karcinomu prostaty, a to buď v monoterapii, nebo jako počátek kombinovaného léčebného postupu. Radikální prostatektomie má několik způsobů provedení, ale vždy jeden cíl, a to vysokou onkologickou efektivitu a minimum vedlejších účinků. Zatím není možné jednoznačně určit, který ze způsobů provedení je nejlepší. Nejvíce to závisí na zkušenosti pracoviště, které tento výkon provádí. Radikální prostatektomie bude muset nadále obhajovat svoji vysokou efektivitu v konkurenci s radioterapií, kterou lze považovat jako její nákladnější alternativu. Cílem této publikace je seznámit čtenáře s komplexním pohledem na tento typ operace a přinést ucelený pohled na možnosti kurativní léčby nemetastatického karcinomu prostaty.
Detská reumatológia v obrázkoch

MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.


Formát: A5

Počet stran: 80

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-971340-0-6


Cena: 130 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Detské reumatické ochorenia patria k zriedkavým, ale z pohľadu ich vplyvu na život dieťaťa, často najzávažnejším chronickým ochoreniam detského veku. Táto knižka má snahu čitateľovi pootvoriť dvere do sveta detskej reumatológie. Nemôže a ani nechce mať ambíciu predstaviť reumatické ochorenia detského veku v celej ich mnohorakosti a komplexnosti. Vybranými obrázkami a stručnými textami sa skôr snaží sprostredkovať osobnú skúsenosť autorov a vzbudiť u čitateľa záujem o ochorenia, ktorých včasné rozpoznanie a dnes už mnohokrát účinná liečba majú zásadný význam pre budúci život postihnutého dieťaťa.

Nabízené publikace:


Osteopatie u epileptiků

Osteopatie u epileptiků - VYPRODÁNO !!!

MUDr. Julius Šimko, Ph.D., a kol.


Formát: A5

Počet stran: 32

Rok vydání 2013

ISBN: 978-80-7471-034-6


Cena: 58 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

V České republice žije několik set tisíc osob s osteoporózou a mnohem více s osteopenií, tedy sníženou kostní minerální hustotou, poškozením mikroarchitektury kostní tkáně a zvýšeným rizikem zlomenin i při malém, neadekvátním úrazovém ději. Obecné přesvědčení, že naprostá většina nemocných s osteoporózou jsou postmenopauzální ženy, u kterých je hlavní příčinou choroby pokles produkce estrogenů, není správné. Mimo tuto tzv. primární osteoporózu existuje velmi mnoho příčin pro osteoporózu sekundární a je pravděpodobné, že sekundární osteoporóza je častější než osteoporóza primární. Léky indukovaná osteoporóza je dobře známá při dlouhodobém podávání glukokortikoidů a od konce šedesátých a počátku sedmdesátých let je popisována i při léčbě epilepsie. Účelem této publikace je poskytnout neurologické a osteologické veřejnosti přehled celkové problematiky osteoporózy u epileptiků a přednést k diskuzi návrh opatření, která by bylo vhodné promítnout do klinické praxe.
Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušení sklerózy

MUDr. Jiří Piťha a kol.


Formát: A4

Počet stran: 36

Rok vydání 2013

ISBN: 978-80-7471-031-5


Cena: 80 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

V publikaci Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušení sklerózy naleznete, jak sám název napovídá, algoritmy diagnostické, léčebné, radiodiagnostické, terapeutické, léčbu relapsu i symptomatickou léčbu, včetně managementu roztroušené sklerózy. Na zpracování jednotlivých kapitol se podíleli přední odborníci zabývající se diagnostikou a léčbou tohoto onemocnění.
Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice

Ošlejšková H., a kol.


Formát: A5

Počet stran: 48

Rok vydání: 2012

ISBN: 978-80-7471-000-1


Cena: 79 Kč

Objednat emailem:jankova@solen.cz

Popis publikace:

Publikace obsahuje výsledky práce skupiny NORA za rok a půl. Členy pracovní skupiny NORA (Neurologie, Ortopedie, Rehabilitace, Ambulance) je mnohaoborová pracovní skupina vysoce specializovaných lékařů a nelékařů z řad dětských neurologů, pediatrů, dětských ortopedů a rehabilitačních lékařů, kteří se na vytvoření této publikace podíleli. Součástí materiálu jsou také přehledné tabulky komplexních center, včetně jmenného seznamu zúčastněných pracovníků a kontaktů na ně. Informace v této publikaci jistě pomohou zlepšit dostupnost a především včasnost kvalitní komplexní péče pro děti s DMO v řadě regionů v České republice, a tím zároveň zlepšit kvalitu jejich života, ale také racionalizovat celospolečenskou ekonomickou náročnost celoživotní zdravotní a sociální péče o ně.
Resuscitace ve světle nových guidelines - VYPRODÁNO !!!

Bronislav Klementa, a kol.


Formát: A5

Počet stran: 60

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-87327-79-1


Cena: 82 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Brožura je shrnutím nejpodstatnějších změn v KPR, které byly publikovány v roce 2010. Formou stručného textu postihuje komplexně problematiku KPR a zaměřuje na to, co autoři v oblasti KPR považují za nejdůležitější. Zaměřili se na zajištění dýchacích cest, zařadili i postupy při zajišťování intraoseálního vstupu a přehled dostupných pomůcek na našem trhu. V knize jsou také předloženy poslední statistické výsledky KPR z velké nemocnice pro dokreslení představy a možnost srovnání, jak je v těchto zařízeních KPR úspěšná.
Diabetická neuropatie

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., a kol.


Formát: A4

Počet stran: 32

Rok vydání: 2012

ISBN: 978–80–87327–97–5


Cena: 85 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, které není doposud vyléčitelné a řadí se k jedněm z nejčastějších nepřenosných nemocí na celém světě. Rostoucí prevalence zejména DM 2. typu na celém světe vede k označení výskytu diabetu za epidemii a DM se stává jedním z nejnáročnějších zdravotních problémů 21. století. Důsledkem diabetu jsou akutní a zejména chronické komplikace, které podmiňují zvýšenou morbiditu i mortalitu diabetické populace. Diabetická neuropatie patří k významným a častým pozdním metabolickým a mikrovaskulárním komplikacím DM. Jde o klinicky heterogenní syndrom postižení periferních, kraniálních i autonomních nervů, který významně zhoršuje kvalitu života nemocných. V předkládaném suplementu jsou uvedeny jednotlivé typy neuropatií, jejich patogeneze i současné možnosti terapie. Cílem jednotlivých příspěvků je přispět ke zlepšení diagnostiky i terapie této časté neurologické komplikace.
Ordinace 21. století - vybavení a legislativa


Formát: A4

Počet stran: 28

Rok vydání: 2012

ISBN: 978-80-87327-87-6


Cena: 58 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Předkládané supplementum nabízí několik základních vybraných kapitol k provozu zdravotnické praxe, které jak doufáme, řada z Vás ocení a přijme jako potřebnou pomůcku. Je zde stručně uvedena složitá problematika informačních technologií a její aktuální problémy pro využití a rozvoj v oblasti zdravotnictví. Popsána je jistá chaotičnost vývoje, proto si cením uvedení orientační tabulky, která napomáhá zdravotníkům v orientaci a výběru vhodného konkrétního softwaru. Rovněž tak krátké shrnutí právní problematiky ambulantních zdravotnických zařízení přináší přehled nutných a použitelných právnických informací, které bychom měli všichni znát. V článcích mapujících požadavky na věcné a technické vybavení ambulantních zdravotnických zařízení se autoři zaměřili a upozorňují zejména na změny související s platností vyhlášky číslo 221/2010 Sbírky tj. od 1. 9. 2010. Problematika kontrol a revize přístrojů v lékařské ordinaci zmiňuje základní pravidla a aktuální předpisy dle současné platné legislativy a s tím související povinnosti ambulantních zdravotnických zařízení v používání přístrojů v lékařských ordinacích. A konečně hygienické předpisy – článek obsahuje přehledný výklad dispozičního členění zdravotnického zařízení s charakteristikou a popisem nezbytného vybavení dle vyhlášky 234/2011 Sbírky, ale také například způsob a frekvenci úklidu, malování nebo způsoby dezinfekce a její kontrolu.
Ordinace 21. století - 2. díl


Formát: A4

Počet stran: 40

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-7471-021-6


Cena: 60 Kč

Objednat e-mailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Nakladatelství Solen přichází s druhým dílem seriálu o ordinaci 21. století. Je příznačné pro naši současnost, že téma ordinace je nejméně stejně tak silné a potřebné jako téma nemocnice 21. století. Odpovídá to trendům, které v systému zdravotnictví vnímáme: přesunu pacientů, výkonů, technologií i zdravotnických profesionálů do ambulancí, zkracování pobytu nemocných v lůžkových zařízeních, nárůst chronické péče a posilování preventivních strategií. Řada tradičních medicínských oborů, dříve dominantně nemocničních, má dnes svou základnu v ambulantní péči; příkladem je diabetologie, revmatologie, gastroenterologie, kardiologie nebo pneumologie.

V českém zdravotním systému přísluší nejvýznamnější část odpovědnosti za provoz ambulantních zařízení privátním poskytovatelům, a to nejčastěji samostatně pracujícím. Nároky na tyto poskytovatele, ať už jsou to ambulantní specialisté nebo praktičtí lékaři, jsou nesmírné. Vedle klinických kompetencí a lidských předpokladů jsou to především vysoké nároky na management a zajištění organizační úrovně zdravotnického zařízení, rozvoj vybavení a technologií, schopnost komunikace uvnitř zdravotního systému a využívání mezioborové spolupráce. K tomu je potřeba přiřadit požadavek na podnikatelskou efektivitu. Aktuální supplementum potvrzuje výše uvedené a vybírá nejen pro ambulantní lékaře některé specifické a velmi důležité aspekty poskytování péče.
Roztroušená skleróza v roce 2012

Havrdová Eva, a kol.


Formát: A4

Počet stran: 32

Rok vydání: 2012

ISBN: 978–80–87327–94–4


Cena: 95 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Publikace se snaží zmapovat celou oblast změn v diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy, od diagnostických kritérii, přes léčbu, fyzioterapii až po psychologii. Autoři publikace měli v úmyslu zároveň přimět čtenáře k zamyšlení nad tím, jak lze za současných podmínek zlepšit kvalitu života nemocných trpících touto nemocí.
Malnutrice nejen u nádorových onemocnění

Autoři: Kleinová J., Sobotka L., Těšínský P., Vorlíček J., Wilhelm Z., Zadák Z.


Formát: A5

Počet stran: 60

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-87327-77-7

 

Cena: 80 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Přední odborníci na klinickou výživu, onkologii a intenzivní péči v praktických a názorných kapitolách pojednávají o jedné z největších komplikací protinádorové léčby – podvýživě. Účinná nutriční podpora může u mnoha nemocných rozvoj malnutrice zmírnit, nebo jejímu vzniku zabránit. Jednotlivé kapitoly zpracovávají problematiku metabolizmu onkologicky nemocného (Z. Wilhelm), anémie (J. Kleinová), enterální (Z. Zadák) a parenterální (L. Sobotka) výživy. Text je doplněn o základní schemata předoperační a pooperační péče (P. Těšínský) a přehled referenčních hodnot organizmu, metabolizmu, biochemie krve a moči (Z. Wilhelm). Orientaci usnadní rejstřík a seznam zkratek.
Léčba ran a péče o pokožkuFormát: A5

Počet stran: 92

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-87327-36-4Cena: 66 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Léčba ran a péče o pokožku je supplementum fundovaných přehledových článků týkajících se diabetické nohy, ale i infekce v ráně, dekubitů, suché a citlivé pokožky, inkontinence aj. Aby došlo k rozšíření léčby chronických ran a zároveň sjednocení základních postupů dle nových poznatků, je potřeba připravit základní standardy. To je téma dalšího vysvětlujícího článku. Přeji všem, kteří se chtějí posunout mezi moderní pracoviště a mezi ty, co se chtějí vzdělávat v léčbě chronických ran, aby jim brožura pomohla rozšířit obzory.
Jaro a léto v ordinaci a lékárně


Formát: A5

Počet stran: 140

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-87327-32-6


Cena: 66 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Kam nechodí slunce, chodí lékař, říká známá lidová moudrost. Současná medicína ale varuje – teplé roční období přináší také mnohá rizika. Supplementum upozorňuje na hlavní z nich: alergie a astma, anafylaktickou reakci, akutní tonzilitidy, cestovatelský průjem, cestovní nevolnost, virové hepatitidy, letní dermatitidy a problematiku péče o kůže v letním období či bolesti po sportovních aktivitách.
NEUROLOGIE PRO PRAXI – Škály používané v neurologii

Autoři: Rektorová I. a kolektiv


Formát: A4

Počet stran: 44

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-87327-76-0

 

Cena: 80 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Tato brožura shrnuje popis škál a dotazníků používaných u vybraných neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, delirium, fatická porucha, cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, dystonie, mozečkový syndrom, demence). Nejedná se o kompletní výčet všech škál používaných pro hodnocení symptomů uvedených neurologických onemocnění, ale spíš o erudované doporučení specialistů zabývajících se danými onemocněními. Jsou zahrnuty a popsány zejména škály rutinně v praxi používané, ale zmíněny jsou i škály nové nebo nově přeložené do češtiny.
INTERNÍ MEDICÍNA pro praxi – aktuality z diabetologie - VYPRODÁNO !!!

Autoři: Rybka J. a kolektiv


Formát: A5

Počet stran: 64

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-87327-57-9


Cena: 50 Kč

Objednat emailem: jankova@solen.cz

Popis publikace:

Hvězdný tým českých diabetologů v čele s prof. Jaroslavem Rybkou je podepsán pod supplementem Interní medicíny pro praxi Aktuality z diabetologie 2011. Jsou rozebrány nové trendy v dg. diabetu (J. Rybka), problematika analog glukagon-like peptidu (J. Perušičová), inhibitorů DPP-4 gliptinů (M. Kvapil). Š. Svačina si pokládá otázku, kdy a proč indikovat diabetika k operaci, M. Haluzík se zamýšlí nad farmakoterapií DM2t a A. Šmahelová nad jejími perspektivami. Nechybí ani kapitola o diabetické dyslipidemii (H. Vaverková) a tolik diskutovaných omega3 mastných kyselinách (J. Kopecký).
Již vyprodáno:

  • Oftalmologie (Klinická farmakologie a farmacie, 2011)
  • Potraviny - součást zdravého životního stylu (Interní medicína pro praxi, 2010)
  • Lexikon očkovacích látek dostupných v ČR (Pediatrie pro praxi, 2010)
  • INTERNÍ MEDICÍNA pro praxi - Racionální přístupy k léčbě osob s diabetem (2009)