Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 372-374

Infekční mononukleóza

MUDr. Jana Kleinerová Ph.D
Infekční oddělení, o. z. Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, a. ,s

Infekční mononukleóza je běžně rozšířené onemocnění způsobené ubikvitárně se vyskytujícím IV. herpetickým virem – virem Epstein-Barrové. Postihuje především děti a mladistvé. EBV vyvolává široké spektrum onemocnění. Většinou se manifestuje typickou triádou: bolestmi v krku, teplotou a lymfadenopatií. Ve většině případů bývá i lehké postižení jater. Prognóza onemocnění je dobrá, ale u části pacientů se mohou objevit komplikace.

Klíčová slova: EB virus (virus Epstein-Barrové), protilátky: anti VCA IgM, anti VCA IgG, anti EBNA IgG, EA (early antigen)

Zveřejněno: 19. prosinec 2008


Reference

  1. Bednář M, Fraňková V, Schindler J, Souček A, Vávra J. Lékařská mikrobiologie. Čeleď Herpesviridae. Marvil 1996: 401-412.
  2. Dostál V a kol. Infektologie, infekce vyvolané EB virem. Praha: Karolinum 2005: 239-241.
  3. Havlík J a kol. Infektologie, infekční mononukleóza. Praha: Avicenum 1990: 270-274.
  4. Havlík J a kol. Infekční nemoci, infekční mononukleóza. Praha: Galén 1998: 174-175.
  5. Havlík J a kol. Příručka infekčních a parazitárních nemocí, infekce vyvolané EB virem. Praha: Avicenum 1985: 361-366.
  6. Mandell GL, Douglas A, Bennett JE. Principles and Practice of Infectious Diseases 4th ed. Epstein-Barr virus (Infectious mononucleosis). Churchill Livingstone Inc. 1995: 1364-1377.
  7. Votava M a kol. Lékařská mikrobiologie speciální, Herpesviridae. Praha: Neptun 2003: 340-352.