Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 198-200

Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy

Mgr. Hana Vojtová, MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín

Kazuistika ilustruje využitie stabilizačných psychoterapeutických techník a EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) v terapii jednoduchej i subsyndromálnej komplexnej (3) posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP) u tej istej pacientky. Stabilizačné techniky, ktoré využívajú špeciálne volené a štruktúrované imaginácie, pomáhajú pacientovi v prvej fáze terapie obnoviť schopnosť prežívať bezpečie, mobilizovať jeho vlastné zdroje uzdravenia a pomôcť mu získať kontrolu nad vlastným prežívaním. EMDR je psychoterapeutická metóda konfrontácie s traumou (expozície), ktorá vychádza z poznatkov o neurobiologickom spracovaní informácií. Jadrom metódy je zistenie, že bilaterálna stimulácia (zabezpečená najbežnejšie pohybom očí zo strany na stranu – odtiaľ názov metódy) umožňuje adaptívne spracovanie dysfunkčne uloženej informácie a uvoľňuje samoliečiaci proces v nervovej sústave pacienta (4). Stabilizačné techniky i EMDR patria ku komplexnej psychoterapii traumy.

Zveřejněno: 1. únor 2006


Reference

 1. Bernstein Carlson E. - Putnam F. W. Dissociative Experience Scale. Slov. pracovná verzia Škála disociatívnych zážitkov, preklad Ševčíková A. In: Matthess H. Handouts k semináru Psychotraumatológia, Trenčín 2003-2004.
 2. Ehlers A. Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen: Hogrefe 1999.
 3. Herman J. L. Trauma a uzdravenie. Bratislava: Aspekt 2001.
 4. Hofmann A. EMDR in der Therapie psychotraumatischer Belastungssyndrome. Stuttgart : Thieme 2004.
 5. Kusá K. Posttraumatická stresová porucha. Písomná práca k atestácii 2.stupňa z psychiatrie. Bratislava 2002.
 6. Matthess H. et al. Psychotraumatológia. Trenčín: Intenzívny seminár 2003-2004, organizovaný HAP Europe v spolupráci s HHP Deutschland.
 7. Bernstein Carlson E. - Putnam F. W. Dissociative Experience Scale. Slov. pracovná verzia Škála disociatívnych zážitkov, preklad Ševčíková A. In: Matthess H. Handouts k semináru Psychotraumatológia, Trenčín 2003-2004.
 8. Ehlers A. Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen: Hogrefe 1999.
 9. Herman J. L. Trauma a uzdravenie. Bratislava: Aspekt 2001.
 10. Hofmann A. EMDR in der Therapie psychotraumatischer Belastungssyndrome. Stuttgart : Thieme 2004.
 11. Kusá K. Posttraumatická stresová porucha. Písomná práca k atestácii 2.stupňa z psychiatrie. Bratislava 2002.
 12. Matthess H. et al. Psychotraumatológia. Trenčín: Intenzívny seminár 2003-2004, organizovaný HAP Europe v spolupráci s HHP Deutschland.