XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli; Litomyšl; 11. – 12.  5.  2018

Diagnostika vybraných alergických a respiračních onemocnění u dospělých i dětí


Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte, abychom Vás pozvali na XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. Hlavním cílem našeho kongresu je projednání nejčastějších diagnostických problémů, které nastávají zejména v ordinacích alergologů, klinických imunologů, pneumologů a praktických lékařů pro děti i pro dospělé – a to za účasti dalších specialistů. Přítomnost lékařů nejrůznějších oborů bývá také dobrou příležitostí k oblíbeným besedám. Každoročně se u nás schází více než 500 účastníků.

Zveme Vás také na divadelní představení v rámci kulturního programu kongresu v krásném prostředí Smetanova domu. Oblíbený bývá i společenský večer v renezančním prostředí zámku v Litomyšli.
Historii minulých ročníků Setkání lékařů ČR a SR naleznete na www.astmalitomysl.cz.

MUDr. Jiří Novák a ostatní organizátoři


Místo konání:

 • Smetanův Dům Litomyšl
 • Komenského nám. 402, 570 01 Litomyšl-Město

Zaštiťující organizace:

 • Česká pneumologická a ftiseologická společnost
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Slovenská pneumologická a ftiseologická společnost
 • Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie
 • Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
 • Alergologie gastroenterologické kliniky FN Brno - Bohunice
 • Akademie pro alergii, imunitu a astma
 • Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP

Prezident akce:

 • prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Program:

 • MUDr. Jiří Novák

Pořadatel:

 • Nadační fond pro pomoc nemocným dětem

Odborná garance:

 • ČPFS - Doc. MUDr. Milan Teřl, CSc., ČSAKI - MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

Organizační sekretariát:

 • Manažer akce: Mgr. Vendula Pávková, +420 777 714 679, pavkova@solen.cz
 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Program je svým zaměřením vhodný zejména pro alergology, imunology, pneumology, praktické lékaře pro děti a dospělé a zástupce z dalších spřízněných oborů.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání kredity pro lékaře.
Akce je garantovaná Českou asociací sester, sestry obdrží potvrzení o účasti.


Idea:
„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost.
Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

Další stránka: Program