XXVI. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY / IV. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY; Soláň; 13. – 14.  4.  2018

Místo konání

  • Horský hotel Soláň
  • Bzové 339, 756 05 Karolinka

Termín konání

  • 13.-14. 4. 2018

Odborní garanti akce

  • prim. MUDr. Tomáš Snížek
  • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
  • prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
  • prim. MUDr. Vladimír Řihák, Ph.D.
  • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Pořadatel

  • Společnost SOLEN, s.r.o.

Odborná záštita

  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Organizační zajištění

Obchodní zajištění

Zajištění ubytování

Další stránka: Program