XXVI. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY / IV. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY; Soláň; 13. – 14.  4.  2018

Místo konání

 • Horský hotel Soláň

Termín konání

 • 13.-14. 4. 2018

Odborní garanti akce

 • prim. MUDr. Tomáš Snížek
 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
 • prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
 • prim. MUDr. Vladimír Řihák, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Pořadatel

 • Společnost SOLEN, s.r.o.

Odborná záštita

 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Organizační zajištění

 • Mgr. Jitka Nováková, mob.: 777 714 680, email: novakova@solen.cz

Obchodní zajištění

 • Mgr. Kristina Šafářová, 724 984 452, safarova@solen.cz

Zajištění ubytování

 • Eliška Pančochová, DiS., 607 190 210, pancochova@solen.cz
Další stránka: Program