XV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE; Brno; 31.  5. – 1.  6.  2018

Hlavní partner

Místo konání

  • Hotel International Brno
  • Husova 16, 602 00 Brno

Termín konání

  • 31. 5. - 1. 6. 2018

Pořadatel

  • společnost SOLEN, s.r.o.
  • časopis Neurologie pro praxi

Záštita

  • I. neurologická klinika LF MU
  • FN u sv. Anny Brno
  • Centrum neurověd LF MU Brno

Manažerka akce

  • Mgr. Jitka Nováková, tel.: 582 396 099, mob.: 777 714 680, email: novakova@solen.cz
Další stránka: Program